O podovima

O podovima

Betonski podovi često ne mogu zadovoljiti sve uvjete koji moraju biti ispunjeni u industrijskim pproizvodnjama. Ovisno o vrste proizvodnje moraju biti podovi visoko odporni na pritisak, jak, otporan na udarce, abraziju, temperaturnog šoka i kemijske agresije. Osim toga, također bi trebao biti proti klizni, brez prašni, ljepoga izgleda, pogodne strukturne površine, imaju određenu električnu provodljivost, antistatičnost i jednostavan za čišćenje i održavanje.

Ti uvjeti mogu biti djelomično, a ponekad i potpuno ispunjen s upotrebom betona s visokim kapacitetom (od mikrovlakana i polimerno-modificiranih). Najčešće, potrebno je osigurati potrebne karakteristike nosivih betonska ploča potrebno jih je preplastiti sa polimernim konačnim tlakom, obično epoksi tlakom, sa kojim na odgovarajući način ojačava i zaštiti površine betonskih podova.

Epoksi podovi i drugi polimerni podovi.

Polimerni podovii (uključujući epoksi) se sastoji od agregata ili punila i polimernih veziva. To se dodaje punilu kao tekući monomer ili smole koji u reakciji sa utvrđivačem formiraju čvrsto polimerno vezivo (polimerizacije). Za kontrolu utvrđivanja je za vreme sušenja potrebno dodati razne dodatke.

Najčešće korišteni, slijedeći: polimerni materiali:

  • poliestera,
  • metakrilata,
  • poliuretani,
  • epoksida (epoksi materijali).

Među njima su najkorisniji i najčešće korištene epoksidne podove.

Epoksi podovi

Vrste epoksi podova

Ovisno o debeljini nanosa možemo podijeliti epoksi podove na:

  • epoksi impregnacija,
  • epoksi premazi,
  • samoizravnavajući epoksi,
  • epoksi maltni pod,
  • epoksi glazure.

Epoksi impregnacija

Kada želimo poboljšati kvalitetu betonskih površina, možemo jih ojačati sa epoksidnim impregnacijama, koja je uz prodoran iste niske viskoznosti epoksidne smole koja prodire u sustav pora betona u kojem se stvrdnjava i na taj način poboljšava mehanička svojstva površinskog sloja. Postupak je koristan kod betona, koji imaju prikladno kapilarnu poroznost, ili na ispucanim površinama gdje njihov izgled nije od primarne važnosti.

Zaštitni epoksidni premazi

Zaščitni epoksi premazi tvorijo tanek film na betonski površini v debelini od 100 do 500 mikronov. Za epoksi premaze se uporabljajo večinoma iste pigmentirane smole, ki jim pri nedrsnih ali strukturnih premazih dodajamo polnila zelo finih zrnavosti. Epoksi premazi v omejenem obsegu izboljšujejo mehanske lastnosti betonske površine, povečujejo kemično odpornost, predvsem pa so dekorativni in brezprašni.

Samorazlivni epoksi tlaki

Kada su podovi mehanički i kemijski snažnije opterečeni  potrebna je dodatna debeljina konačnog epoksi poda. Samonivelirajući epoksi podovi također se primjenjuju u debljini raspona od 1,5 do 5 mm. Sadržaj veziva (epoksi smole) u njima je relativno visok, tako da odnos između punila i veziva nije veći od 3 prema 1. Kod punila se osim pigmenta koji se koristi, naročito kvarcni pijesak i kalcij ili barij sulfata.

Epoksi podovi malter tipa

U epoksi podu maltnega tipa sadržaj punila je znatno veći. Tipični omjer između punila i veziva (epoksidne smole) je 7 do 1. Budući da se koristi posebna punila kvarcnog pijeska veličine zrna velikih, osim čiste količini materijala osigurava veliku čvrstoću. To vam omogućava da koristite tip podova epoksi malter tipa u područjima opterečenim sa gustim prometom (teških kamiona s tvrdim kotačima). Često se kao dodatak kvarcnog pijeska kod punila koriste visoko otporni materijali na abraziju, kao što je bazalt, aluminijev oksid ili silikonkarbid. Te vrste epoksi podne obloge su pretežno debljine od 3 do 6 mm.

Epoksidni estrihi

Pod ekstremnim opterećenjima se koristi upotreba epoksi estriha debljine od 1 do 2 cm.

Među epoksi podove uvjetno također uključujemo polimer (topivi u vodi), epoksi smola modificiranih betona, naznačen time, da je vezivo za poboljšanje mehaničkih svojstava betona uz Portlandski cement koriste se kao epoksi smole topive u vodi.

Izbor epoksi podova

Prilikom odabira epoksi podova igraju važnu ulogu stres ili uvjeti u kojima će biti izloženi epoksi pod tijekom upotrebe. Od mehaničkih opterećenja su važna prvenstveno očekivana opterećenja, dinamičke čimbenike zbog prometa, abraziju i udarce i udarce tvrdih predmeta. Posebno dio sredstva za podove epoksi toplotnih šokova, kao što su, ekstremne temperature naizmjeničnog zamrzavanja i odmrzavanja i toplotnih udara. Prije odabira epoksi poda  je važno znati da li će biti izložen UV zrakama, kao i agresivnim kemijskih utjecajima, na primjer pritiscima zbog moguće kapilarne vlage u pozadini.

Na izbor značajno utječu željeni izgled, boja i struktura epoksi poda i sve dodatne zahtjeve, poput nekliznosti, električna vodljivost epoksi poda ili požara, održavanje i čišćenje.

Od velike važnosti vrste epoksi poda su kao ispravan izbor materijala, to je neka vrsta smole i punila. Često je potrebno odabrati sustavna rješenja – kombinacija različitih materijala. Tako, posebno kada je potrebna visoka elastičnost konačnom tlaku ili premošćivanje pukotina u betonu, odlučujući kombinaciju epoksi i uretanskog materijala.

Nedavno, sve češće koristu se vodorastvorne epoksi smole, u kojem je otapalo voda. Takav epoksi materijal je posebno značajan u  ekološkom vidiku prednosti nad konvencionalnim epoksi smolama, u kojima se koriste organska otapala. Odlikuje se dobrim mehaničkim svojstvima i visokom kemijskom otpornoscu, posebice, relativno visoka paropropusnost. To omogućuje nanos epoksidnih podova i na vlažne površine, „mladi” betonski pod i betonske ploče, koje su bez hidroizolacije (kapilarne vlage).

Priprema podlage i izvršenje epoksi poda

Tijekom primjene epoksi materiala i konačnih epoksi podova, vrlo je važno imati dobru pripremu podloge. Beton u podlozi mora ispunjavati minimalne uvjete u pogledu tlačne čvrstoće (25 MPa) i vlačne čvrstoće lijepljenja (1,5 MPa prema načinu na „pull off”). Kod epoksi podova, sa ili bez otapala, je također ograničena vlaga (3 do 5 posto, ovisno o metodi mjerenja).

Površina mora biti čista, kompaktna i neoštećena. Stoga, prije sloja epoksi poda obično je potrebno brez prašno brušenje, drobljenjem ili mljevenjem površine.

Instalacija epoksi podova se može obaviti ručno, posebno kod tipa maltnoga epoksi poda ili epoksi estriha, kao i srtojno. Tijekom izvođenja epoksi podnih radova moraju biti u prostorijama odgovarajućih klimatskim uvjetima, posebno temperature od podloge i okolnog prostora i relativne vlage (rosišta protoka).

 

Zaključak

Za stabilnost epoksi poda od najveće važnosti je ispravan izbor kod ostvarenja epoksid polimera za prevlake, kao betonske ploče i zaštitnog elementa. Ako je izbor i primjena epoksi poda nije adekvatan, vrlo brzo iz raznih razloga nastaju oštećenja. Oni smanjuju korisnost epoksi podova, ali može čak dovesti do prekida proizvodnog procesa, što je rezultiralo značajnim oštećenjem, mnogo puta veća od vrijednosti samog epoksi poda.

Iztok Leskovar, univ. dipl. inž. grad.
IRMA — Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, Ljubljana